top of page

"אז... מה את עושה כל היום?"

עריכה ספרותית:

עבודה משותפת עם הכותב/ת תוך בחינה מעמיקה של כתב היד. התייחסות למבנה העלילה,  לרצף הזמנים, לדמויות ולמכלול הגורמים המרכיבים את הסיפור. עיבוד הטקסט, ליטוש וחידוד עד לשביעות רצון המחבר/ת.

עריכת לשון:

תיקון שגיאות כתיב ושגיאות תחביר.

האחדת הכתיב וסימני הפיסוק והתאמתם לכללי האקדמיה ללשון העברית

תיקוני ניסוח, שיבושי ביטויים ובחירת מילים נכונה.

העלאת המשלב והעשרת השפה.

נראות הטקסט: תיקון רווחים מיותרים והאחדה צורנית.

הגהה:

סידור כותרות, פסקאות והערות שוליים.

איתור שגיאות ותקלות דפוס שנותרו לאחר שלב העריכה.

סידור הטקסט לקראת העברתו לשלב העימוד.

הגהה לאחר שלב העימוד לבדיקת תקלות אוטומטיות ונִראוּת הטקסט.

כתיבה שיווקית:

יצירת טקסט מעניין, נגיש ומותאם לקהל היעד, שמשקף בצורה הטובה ביותר את המוצר או את השירות שלכם. טקסט שיווקי טוב מעורר רגש חיובי ומניע את קהל היעד לפעולה.

שירותי כתיבה כוללים:

עמודי נחיתה ותכנים לאתרי אינטרנט ולרשתות חברתיות

ניוזלטר

מאמרים וכתבות תדמית

bottom of page